Privacyverklaring

Privacyverklaring: Privacy- en cookiebeleid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten, services en websites die door onze organisatie worden aangeboden of beheerd.

Mooi Stookhout
Rozenweg 8

7241 ED Lochem
KvK:69726892
Mail: jet@mooistookhout.nl

Mooi Stookhout
Wij zijn een houtbewerkingsbedrijf dat hoofdzakelijk stookhout (openhaardhout) levert en meubels en houten woondecoraties vervaardigt. Onze diensten worden aangeboden aan consument en bedrijf, zowel teelfoonisch als via onze website wwww.mooistookhout.nl.

Privacybescherming

Wij beseffen dat uw privacy(bescherming) erg belangrijk is. Voor u én ons. Deze Privacyverklaring is van toepassing op bezoekers en gebruikers van onze website alsook op klantcontacten met ons bedrijf en met betrekking tot alle aangeboden producten en diensten. Wij respecteren uw privacy en informeren u hierbij over de gegevens die wij verzamelen en verwerken.

Derden
Deze Privacyverklaring is slechts van toepassing op onze eigen website, diensten en overeenkomsten. Op onze website kunt u mogelijk hyperlinks van derden aantreffen of Social Media-links. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud waarnaar deze verwijzen, noch het Privacybeleid van deze derden. Dit betekent ook dat eventuele adverteerders, Facebook, Twitter etc. cookies kunnen plaatsen om uw bezoek- en clickgedrag op een website, advertentie of Social Media bij te houden.


Cookiebeleid
Onze organisatie maakt geen gebruik van cookies op haar website die tot een individu of IP-adres te herleiden zijn. Zodra wij in de toekomst een cookie zouden plaatsen, zult u dit middels een melding zien op onze website, waarna u eerst toestemming zult moeten geven.

Wat zijn cookies
?
Het plaatsten van een Cookie is een techniek om ervoor te zorgen dat informatie wordt verzameld en gebruikt.

Waarom cookies?
Dankzij een cookie kan een webbeheerder zien welke pagina’s (vaak) bezocht worden, welke artikelen interessant(er) zijn voor de lezers, hoe vaak wij bezocht wordt enzovoort. Dit levert informatie op om de site waar nodig aan te passen, aantrekkelijker te maken, fouten te herstellen. Ook kunnen adverteerders op onze website, nadat u op een externe link heeft geklikt, zien dat zij bezocht zijn en hier zelf hun advertenties weer op aanpassen of tonen op andere door u te bezoeken sites.

Privacy: hoe, wat verzamelen wij kort en waarom
Persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van enige (opdracht-)overeenkomst. Deze worden vastgelegd via telefoon, whatsapp, e-mail of onze website, en op uw initiatief indien u een offerte of aanvraag wenst te doen. Hiervoor hebben wij uw contactgegevens nodig, waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De dan bij ons bekende persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg verwerkt en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Mooi Stookhout conformeert zich uitdrukkelijk aan de AVG per 25 mei 2018.

Nog geen 16?
Wij wensen uitdrukkelijk geen persoonsgegevens te verwerken van jongeren onder de 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Wij moeten bij het constateren van overtreding hiervan, of bij misbruik, dan ook alle persoonsgegevens direct verwijderen of u benaderen om deze toestemming alsnog te verkrijgen van een ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

Persoonsgegevens 
Hieronder verstaan wij alle gegevens die tot een individu te herleiden zijn: naam, adres, mailadres, (mobiele)telefoonnummer en andere gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Wij gebruiken uitsluitend de persoonlijke gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt of verplicht bent te verstrekken uit hoofde van wet- en regelgeving of voor het correct uitvoeren van de (opdracht)overeenkomst. Wij delen de klantgegevens nimmer met derden, tenzij met onze hulppersonen die betrokken zijn bij de opdracht, zoals een eventuele transporteur.

Overdracht aan en delen met derden
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan in deze Privacyverklaring beschreven, tenzij een wettelijke verplichting of regelgeving hiertoe aanleiding geeft. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Indien onze organisatie betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van haar bedrijfsmiddelen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen voordat persoonsgegevens worden overgedragen en/of worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Wie heeft inzage in uw persoonsgegevens bij onze organisatie
Wij zijn geen multinational. De paar uitvoerende medewerkers van Mooi Stookhout moeten uw gegevens te allen tijde kunnen inzien.

Bewaartermijn en verplichte vastlegging data
De Belastingdienst verplicht bedrijven zever jaar lang een financiële administratie te bewaren. De facturen die wij opmaken en de betalingen die u en wij doen en de controle van onze administratie door een accountant of administratiekantoor; alle financiële gegevens moeten bewaard blijven gedurende 7 jaar inclusief de contactgegevens van onze klanten en de financiële data.

Afmelden, inzage, klacht en verwijderen gegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Mooi Stookhout. Indien u geen prijs meer stelt op verwerking van de informatie die u na opgave met ons deelde of ons op verzoek verstrekte, en/of een klacht heeft of van uw recht gebruik wilt maken om wetenschap te verkrijgen over de door ons vastgelegde persoonsgegevens, deze wilt wijzigen of verbeteren of overdragen, dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan jet[AT]mooistookhout.nl of per post aan het hierboven vermelde adres., t.a.v. Verzoek Privacy.

Beveiliging
De website van Mooi Stookhout is beveiligd met het SSL-protocol (https). De transmissie van data vindt derhalve plaats over encrypted netwerkverbindingen.

Versie: Mei 25 2018

×